Tin BTP

Sản xuất kinh doanh gắn liền bảo vệ môi trường

Thứ ba, 29/8/2023 | 15:37 GMT+7

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất kinh doanh điện an toàn, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa luôn thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường.

Với phương châm: “Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho Hệ thống điện Quốc gia”.

Xem tiếp