Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

  • Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cam kết cung cấp điện an toàn, liên tục, kinh tế
  • Liên tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty