Tin BTP

Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thứ tư, 11/1/2023 | 08:30 GMT+7

Chiều ngày ngày 05/01/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3; Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3; đại diện các Ban trong Tổng Công ty Phát điện 3 cùng toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty.

Hội nghị đã nghe Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả công tác SXKD 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023.

Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tại Hội nghị tổng kết

Năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức cho nền kinh tế Thế giới và Việt Nam, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng này. Tuy nhiên dù gặp không ít khó khăn nhưng tập thể CBCNV Công ty đã vượt qua nhờ vào việc hoàn chỉnh bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng công tác vận hành, bảo dưỡng, quản lý tốt các chi phí…Thành công đó cũng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3, sự hỗ trợ của các Ban trong Tổng Công ty, sự phối hợp của Công đoàn Tổng Công ty, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Trong năm 2022 lợi nhuận sau thuế ước đạt 77.139 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch đề ra.

Năm 2023 được dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng Lãnh đạo Công ty đã đưa ra những mục tiêu cụ thể đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, kinh tế; triển khai các dự án; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình tối ưu hóa chi phí, triển khai chương trình nâng cao hiệu quả SXKD và nâng cao năng suất lao động,…

Ông Nguyễn Thế Trinh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022 và nội dung trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2023. Trong năm 2022, Công đoàn đã phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chính sách xã hội; tham gia các hoạt động xã hội; chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty và nhiều hoạt động trong năm. Công đoàn Công ty cũng đưa ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 như: Công tác tham gia phối hợp cùng chuyên môn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh….

Hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 nhằm nâng cao đời sống tinh thần và môi trường làm việc của người lao động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết nhất trí, gắn bó của người lao động và nâng cao hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2022, Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Phát điện 3 đã chia sẻ những khó khăn chung và những thành tựu đã đạt được của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát diện 3 và tuyên dương những mặt Công ty đã đạt được trong năm 2022. Tập thể CBCNV trong Tổng Công ty cùng nhau cố gắng phấn đấu, tích cực tham gia thi đua sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đồng thời, Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Cán bộ và người lao động trong Công ty.

Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Những năm qua, Công ty rất quan tâm chú trọng đến phong trào thi đua trong CBCNV, các phong trào thi đua đều có sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Với những kết quả đã đạt được trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác công đoàn năm 2022, các tập thể và các cá nhân trong Công ty và Công đoàn Công ty đã được khen tặng:

Về tập thể: 01 tập thể được tặng Bằng khen EVN; 10 tập thể đạt LĐXS; 02 Tập thể được tặng Giấy khen EVNGENCO3; 12 Tập thể đạt Lao động tiên tiến.

Về Cá nhân: 02 cá nhân được tặng Bằng khen của EVN; 18 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở; 07 cá nhân được tặng Giấy khen của EVNGENCO 3; 81 cá nhân được tặng Giấy khen Công ty; 233 người đạt Lao động tiên tiến.

Ông Cao Minh Trung  - Phó Tổng Giám đốc  EVNGENCO3 trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2022

Bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Thế Trinh Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, đã phát động thi đua hoàn thành Kế hoạch năm 2023 với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 phát động.  

Ông Nguyễn Thế Trinh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty  phát động thi đua tại Hội nghị

                                                                         

Vũ Đình Thắng