Sản xuất điện

TBMT cung cấp vật tư, phụ tùng turbine khí, turbineh hơi và lò năm 2012

Thứ sáu, 7/9/2012 | 07:17 GMT+7
TBMT
THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

-       Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

-       Tên gói thầu:  Cung cấp vật tư, phụ tùng tuabin khí, tuabin hơi và Lò năm 2012

-       Nguồn vốn: Của Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

-       Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãỉ trong nước.

-       Thời gian phát hành HSMT 16/8/2012đến ngày 06/9/2012(trong giờ hành chính).

-       Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đ (Năm trăm nghìn đồng).

-       Địa điểm: Phòng Tài Chính kế toán — Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. QL 51, P. Long Hương, TX Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: (64) 2212207 ; Fax: (64) 3825985.

-       Địa điểm nộp HSDT: Văn phòng - Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa

-       Hạn cuối nhận HSDT: 13 giờ 30 ngày 06/9/2012

-       HSDT sẽ được mở công khai vào:  14 giờ 00 ( Giờ Việt Nam), ngày 06/9/2012

-       Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Bà Rịa, ngày 31 tháng 7 năm 2012

                                                                                           

                                                                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                       (Đã ký )

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              Nguyễn Tiến Dũng

btp