Đại hội cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ Phần nhiệt điện Bà Rịa

Thứ sáu, 7/9/2012 | 07:40 GMT+7
Thong Bao

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Địa chỉ: QL 51 – P. Long Hương – Thị xã Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0642 212 811 – Fax: 0643 835985

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

THÔNG BÁO

V/v Chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

 

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

v Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa

v Mã chứng khoán: BTP

v Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: ngày 15 tháng 6 năm 2012

v Tỉ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 7%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

v Thời gian chi trả cổ tức: Từ 8h00’ ngày 02 tháng 7 năm 2012

v Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

v Địa điểm chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Quốc lộ 51 - Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuvào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 02/7/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

btp