Thông báo

Thông báo ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ hai, 16/5/2022 | 13:35 GMT+7

1. Thông báo ứng cử HĐQT - BKS (file PDF)

    1.1. Mẫu số 1 - Đơn ứng cử _ Đề cử HĐQT (file Word)

    1.2. Mẫu số 1 - Đơn ứng cử _ Đề cử - BKS (file Word)

    1.3. Mẫu số 3 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT - BKS (file Word)