Sản xuất điện

Đấu thầu phụ tùng phục hồi Turbin Khí F5, F6 Năm 2009

Thứ sáu, 16/1/2009 | 15:07 GMT+7
Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 29/12/2008 đến 11 giờ ngày 04/02/2009 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Phòng tài chính kế toán, Công ty

Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa.

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 29/12/2008 đến 11 giờ ngày 04/02/2009 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng tài chính kế toán, Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà Rịa., Quốc lộ 56, Phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 - 2.21.22.07 — 064 — 2.21.22.06.

Fax: 064 — 3.82.59.85

Giá bán hồ sơ: 500 usd.

Thời gian đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 04/02/2009.

btp