Tin BTP

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Thứ tư, 27/5/2020 | 10:45 GMT+7
Hòa cùng khí thế cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lể lớn trong năm, Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã khai mạc đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hiền, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh BR-VT.

 Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII: Trong 5 năm 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VIII đã đề ra, hàng năm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD. Công ty bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước; Các vấn đề an ninh xã hội, an toàn và chăm lo đời sống người lao động đều đảm bảo. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng có hiệu quả, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong Công ty được phát huy. Hệ thống chính trị có những bước phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.

 

     Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã phát triển được 17 đảng viên mới; hàng năm có 100% số chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Công ty được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

     Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất với Tổng sản lượng điện sản xuất là: 5.500triệu kWh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn về con người và trang thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động; Chăm lo cải thiện tốt điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động; Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, trên 85% người lao động thuộc Công ty Nghiệp vụ được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu Đảng bộ Công ty hàng năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối chúc mừng Cấp ủy khóa mới

     Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Đ/c Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty - được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Công ty; Đại hội bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh BR-VT gồm 02 đồng chí./.

 

Vũ Đình Thắng ( Phòng Hành chính Lao động)