Tin ngành điện

CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN VÀ GIÁ ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐẾN NGÀY 18/3/2023 VẪN CHƯA CÓ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÀO GỬI HỒ SƠ THEO ĐỀ NGHỊ

Thứ hai, 20/3/2023 | 14:22 GMT+7

Xem chi tiết

Theo EVN