Trang chủ
Bản đồ
Liên hệ
Hỏi đáp
 
 
English
Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020-9:40:48 AM  
Trang chủ
Tư vấn trực tuyến
 
Kinh doanh
  0254.221.2787
  
  
Kỹ thuật
  0254.221.2208
 
Quảng cáo
 
Thông Báo
Báo cáo tài chính năm 2019 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận 20-3-2020
Đại hội cổ đông
Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2019 14-6-2019
Cổ tức BTP
Chi trả cổ tức năm 2014 16-3-2016
Nghị quyết
Nghị quyết thông qua thời gian họp ĐCHĐ năm 2020 11-3-2020
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên năm 2019 30-3-2020
Quy chế
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 14-12-2018
Điều lệ công ty
Điều lệ sửa đổi tại ĐHĐCĐ năm 2019 2-7-2019
 
Thông báo
 
  Báo cáo tài chính năm 2019 và giải trình nguyên nhân lợi nhuận
  Nghị quyết thông qua thời gian họp ĐCHĐ năm 2020
  Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  Công bố ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018
  Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
Tỷ giá ngoại tệ
 
Mua Bán
AUD   14,150.72   14,653.30  
CAD   16,333.54   17,015.44  
CHF   23,917.46   24,915.98  
CNY   3,262.80   3,399.54  
DKK   -   3,549.51  
EUR   25,428.88   26,644.24  
GBP   28,621.90   29,638.43  
HKD   2,965.08   3,088.87  
INR   -   324.60  
JPY   212.00   222.80  
KRW   16.74   20.38  
KWD   -   78,175.87  
MYR   -   5,567.36  
NOK   -   2,327.54  
RUB   -   334.81  
SAR   -   6,494.58  
SEK   -   2,430.18  
SGD   16,173.82   16,849.05  
THB   636.47   733.73  
USD   23,460.00   23,650.00  
GIÁ CHỨNG KHOÁN
 
HOSE HNX  
Quảng cáo
 
Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa   Đang truy cập:        Số truy cập:  
Phường Long Hương, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0254.2212811 Fax : (0254) 3825 985 - Email : kinhdoanh@btp.com.vn   -  info@btp.com.vn
Thiết kế và phát triển bởi ducnghia.vn